Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 6.000 slachtoffers van bedrijfsongevallen. Niet alleen is het daarom fijn om te kunnen handelen in geval van een calamiteit of incident, het is ook nog eens verplicht. Ieder bedrijf in Nederland moet namelijk voldoen aan de Arbowetgeving. Na het volgen van de basiscursus BHV heeft u de zekerheid dat u weet wat u moet doen bij calamiteiten en houdt u het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden. 

De basis- en herhalingscursus BHV

Basiscursus

De cursus BHV duurt 3 dagdelen en u krijgt zowel theorie- als praktijkles. In de cursus zit altijd een theorie- en praktijkexamen. De cursist bereidt zich thuis voor op de theorie van de EHBO met hulp van een lesboek. Bij aanvang van de cursus zal een theorie-examen EHBO afgenomen worden en gedurende de cursus zal naast de theorie veel aandacht besteed worden aan het aanleren van de praktische vaardigheden van de cursisten. De praktische vaardigheden van de cursist worden gedurende de dag geëxamineerd. De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen brand, ontruiming en communicatie.

U leert onder andere:

 

  • U leert hulpverleningsdiensten te alarmeren en op te vangen

  • Een beginnend brandje te blussen

  • Een gebouw ontruimen

  • Acute hulp te verlenen met als doel de veiligheid en gezondheid van mensen te waarborgen totdat de hulpdiensten ter plaatse zijn.

 

Certificaat

Wanneer de cursist is geslaagd ontvangt men het NIBHV persoonscertificaat. Dit certificaat is vanaf het moment van ontvangst 1 jaar geldig.

 

Kosten

De kosten voor de basiscursus bedragen €175 per persoon. Dit is inclusief lesboek en certificering maar exclusief btw. Komt u met een groep groter dan 8 personen? Neem contact op met ons om een gespecialiseerd programma op te stellen en de prijs af te stemmen op de groep.

Herhalingscursus

In de herhalingscursus worden alle aspecten van de basiscursus herhaald. De nadruk van deze cursus ligt op het in standen houden en uitbreiden van praktische vaardigheden. Na het volgen van de herhalingscursus bent u weer helemaal up-to-date en klaar om hulp te verlenen. De cursus duurt 2 dagdelen en bestaat uit zowel theorie- als praktijkles. Ook in deze cursus zit een theorie- en praktijkexamen

 

Certificaat

Wanneer de cursist is geslaagd ontvangt men het NIBHV persoonscertificaat. Dit certificaat is vanaf het moment van ontvangst 1 jaar geldig.

 

Kosten

De kosten voor de herhalingscursus bedragen €125 per persoon. Dit is inclusief certificering maar exclusief lesboek (optioneel) en btw. Ook voor de herhalingscursus geldt; komt u met een groep groter dan 8 personen? Neem contact op met ons om een gespecialiseerd programma op te stellen en de prijs af te stemmen op de groep.

BHV met E-learning

Omdat ook Basic BHV meegaat in alle technische ontwikkelingen, hebben wij de optie om bij zowel de basiscursus als de herhalingscursus gebruik te maken van E-learning. Als cursist heeft u 24 uur per dag, zeven dagen per week toegang tot de digitale leeromgeving. Het voordeel is dat u in uw eigen tempo kunt leren en net zoveel tijd aan de theorie kunt besteden als nodig is. Als cursist komt u voorbereid naar de les en kunt u tot een jaar na dato de inhoud van de e-learning raadplegen.

Alle modules worden afgesloten met een theorietoets. Bij voldoende resultaat kan de cursist een theoriecertificaat uitprinten en dat meenemen naar de praktijkdag. Er hoeft dan tijdens de praktijksessie geen theorie-examen meer afgenomen te worden. 

 

Kosten

De basiscursus BHV met e-learning duurt 2 dagdelen. De kosten voor de basiscursus bedragen €125. Dit is inclusief e-learning en certificering maar exclusief btw. 

 

De herhalingscursus BHV met e-learning duurt 1 dagdeel. De kosten voor de herhalingscursus bedragen €75. Dit is inclusief e-learning en certificering maar exclusief btw. 

BHV