Jaarlijks doet zich er een enorm aantal ongelukken –van klein tot groot- voor op de werkvloer. Deze ongevallen vragen om een snelle reactie van omstanders, zeker als de verwonding dusdanig erg is en de hulpverleners nog niet zijn gearriveerd. Op deze momenten is het cruciaal om de aanrijdtijd te overbruggen en acute zorg te verlenen. In de cursus EHBO (acute zorg) komen alle onderdelen aanbod die u klaarstomen om hulp te verlenen op deze momenten.  

De basis- en herhalingscursus EHBO

Basiscursus

Onze cursusdag duurt twee dagdelen en bevat zowel een theorie als praktijkexamen. Op het moment dat een cursist zich inschrijft voor deze cursus, ontvangt men een lesboek waarmee zij zich kunnen voorbereiden en verdiepen in de theorie van EHBO. Bij aanvang van de cursus zal er een theorie-examen worden afgenomen. In de loop van de dag zullen de cursisten bezig zijn met het aanleren van praktische vaardigheden doormiddel van theoretische ondersteuning

 

Een aantal onderdelen die aanbod komen in deze cursus zijn:

  • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;

  • Het controleren van de vitale functies

  • Het bewusteloze slachtoffer;

  • Het slachtoffer met verschillende soorten letsel.

 

Certificaat

Wanneer de cursist is geslaagd ontvangt men het NIBHV persoonscertificaat. Dit certificaat is vanaf het moment van ontvangst 1 jaar geldig.

 

Kosten

De kosten voor de basiscursus bedragen 100 euro per persoon. Dit is inclusief lesboek en certificering. Komt u met een groep groter dan 8 personen? Neem contact op met ons om een gespecialiseerd programma op te stellen en de prijs af te stemmen op de groep.

 

Herhalingscursus

In de herhalingscursus worden alle aspecten van de basiscursus herhaald. De nadruk van deze cursus ligt op het in standen houden en uitbreiden van praktische vaardigheden. Na het volgen van de herhalingscursus bent u weer helemaal up-to-date en klaar om hulp te verlenen. De cursus zal 1 dagdeel duren en bestaat vooral uit praktijkles. Ook in deze cursus zit een theorie- en praktijkexamen.

 

Certificaat

Wanneer de cursist is geslaagd ontvangt men het NIBHV persoonscertificaat. Dit certificaat is vanaf het moment van ontvangst 1 jaar geldig.

 

Kosten

De kosten voor de herhalingscursus bedragen 70 euro per persoon. Dit is inclusief certificering maar exclusief lesboek (optioneel). Ook voor de herhalingscursus geldt; komt u met een groep groter dan 8 personen? Neem contact op met ons om een gespecialiseerd programma op te stellen en de prijs af te stemmen op de groep.

 

BHV/EHBO met E-learning

Omdat ook Basic BHV meegaat in alle technische ontwikkelingen, hebben wij de optie om voor beide cursussen gebruik te maken van E-learning. Als cursist heeft u 24 uur per dag, zeven dagen per week toegang tot de digitale leeromgeving. Het voordeel is dat u in uw eigen tempo kunt leren en net zoveel tijd aan de theorie kunt besteden als nodig is. Als cursist komt u voorbereid naar de les en kunt u tot een jaar na dato de inhoud van de e-learning raadplegen.

Alle modules worden afgesloten met een theorietoets. Bij voldoende resultaat kan de cursist een theoriecertificaat uitprinten en dat meenemen naar de praktijkdag. Er hoeft dan tijdens de praktijksessie geen theorie-examen meer afgenomen te worden. 

 

Kosten

De basiscursus EHBO met e-learning duurt 1 dagdeel. De kosten voor de basiscursus bedragen €75. Dit is inclusief e-learning en certificering maar exclusief btw. 

 

De herhalingscursus BHV met e-learning duurt 1 dagdeel. De kosten voor de herhalingscursus bedragen €75. Dit is inclusief e-learning en certificering maar exclusief btw. 

EHBO